Aidosti arvoa inhimillisyyden kautta

Oletko väsynyt venymiseen? Mitä jos luovutaan ainaisesta tehokkuuden tavoittelusta ja siirrytään luomaan arvoa maksimoimalla inhimillistä potentiaalia 💪🏻

Mitä tämä voisi tarkoittaa käytännössä? Esimerkiksi keskittymistä psykologiseen turvallisuuteen (eli tutkitusti tehokkaan tiimityön tärkeimpään tekijään), palautumisen kulttuurin vahvistamiseen organisaatiossa sekä modernien työelämätaitojen kehittämiseen.

Kun satsataan hyvinvointiin, ihmisten kehittymiseen ja yhteistyöhön, syntyy kestävää kasvua, työhön sitoutumista – ja juurikin sitä tehokkuutta! Yksi työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa kuusi euroa takaisin (Työterveyslaitos, 2016).

maija-webres-bw-9726.jpg

Kiva tavata, olen Maija

Olen tukenanne, jotta ihmisillä riittäisi energiaa (työ)elämään.

Olen valmentaja, kohtaaja ja kehittäjä, joka tuo uutta energiaa tekemiseenne. Ainutlaatuinen taustani johtamisen, viestinnän, valmennuksen ja palautumismenetelmien parissa mahdollistaa monipuolisen työskentelyn. 

Oma loppunpalaminen palautti minut oman kehoni äärelle oppimaan itsestäni ja myös ihmisyydestä. En saanut enää enempää tehoa itsestäni irti suorittamalla, vaikka kuinka yritin! Tätä kautta löysin intohimoni auttaa tuomaan moderneja työelämätaitoja (mm. ratkaisukeskeisyys, psykologinen turvallisuus, arvostava vuorovaikutus & palautuminen) työelämän keskiöön – sillä sieltä löytyy tehokkuus ja avaimet kestävään kasvuun.

Viimeisimmät 8 vuotta työskentelin asiantuntijana luovalla digialalla (IT, media & markkinointi) mm. projektipäällikkönä ja sisällöntuottajana. Minulla on vankkaa käytännön kokemusta modernin asiantuntijatyön haasteista sekä työn tukemisesta.

Työyhteisökehityksen & palautumisen palvelut

Palveluni parantavat kokonaisvaltaisesti työssä jaksamista sekä edistävät ihmisten välistä yhteistyötä. Olen mukananne tarjoamassa työkaluja arjen palautumiseen, kehittämässä tiimityötä sekä edistämässä voimavarojenne järkevää suuntaamista.


Kaikki palveluni ovat saatavissa etänä ja paikan päällä suomeksi sekä englanniksi.

Palautumispäivät ja -hetket tiimeille

Inspiroiva ja rentouttava hetki tiimille (30min-6h)

Järjestetään tiimillesi palauttava tiimipäivä, oikeasti palauttavat after workit tai rentouttava tunnin äänimaljarentoutus. Edistetään palautumisen kulttuuria tiimissänne viikottaisella 30 minuutin palautumishetkellä, jossa otetaan yhteisöllisesti aikaa ja tilaa rentoutumiselle.


Palautumispäivään voidaan yhdistää myös tiimivalmennusta teille sopivalla teemalla (esim. psykologinen turvallisuus tai tunteiden merkitys tiimityössä).

Ketterien ja luovien tiimien tuki

Työpajat ja valmennukset yhteistyön kehittämiseksi

Itseohjautuvuudessa usein oletetaan, että ihmisiltä löytyy automaattisesti kaikki kyvyt ihmiskeskeiseen tekemiseen. Tämä kuormittaa kokemukseni mukaan asiantuntijoita sekä tiimi- että asiakastyössä. Kaikki työ on tätä nykyä kohtaamistyötä ja siksi tarvitaan moderneja työelämätaitoja.


Työpajoissa ja valmennuksissa keskitytään käytännönläheisesti työkaluihin, joilla voidaan vaikuttaa tiimin yhteistyön sujuvuuteen. Rakennetaan tiimillenne sopiva kokonaisuus, joka voi sisältää valmennusta/työpajoja esimerkiksi teemoilla: psykologinen turvallisuus, tunne- ja stressinsäätelytaidot, arvostava vuorovaikutus, ratkaisukeskeinen työote ja palautumisen kulttuuri.

TRE®-palautumistärinäkurssit

Itsehoitomenetelmä työstressin purkamiseen

Stressiä ei voi järkeillä pois. Tarjoa työyhteisöllesi tai tiimillesi mahdollisuus tutustua kehon luontaiseen palautumismekanismiin – tärinään. Voit varata työyhteisöllesi oman ryhmämuotoisen aloituskurssin tai yksilöohjausta.

Palveluni sopivat teille, jos...

  • tuntuu että kaipaatte työkaluja tiimityöskentelyyn tai palautumiseen

  • haluatte liikkua ongelmien tunnistamisesta kohti ratkaisuja

  • haluat edistää psykologisesti turvallista henkeä 

  • haluatte vahvistaa palautumisen kulttuuria

  • haluatte kehittää moderneja työelämätaitoja ja itsetuntemusta

  • haluat järjestää tunnin hyvinvointihetken tai vaikka kokonaisen palautumispäivän (6h)

  • haluatte oikeasti palauttavat after workit (ilman seuraavan päivän pääkipua ja morkkiksia)

maija-webres-bw-0129.jpg

Laita viestiä maija@rentomuija.fi

Ja suunnitellaan teidän tiimille tai firmalle sopiva kokonaisuus!